Küldetésünk

Küldetésünk

Az Egyesület munkája és szolgáltatásai révén, a Szombathelyen és a megyében élő, tanuló gyermek, fiatal, fiatal felnőtt korosztály (elsősorban a 12-30 év közöttiek) képviselőivel minél nagyobb létszámban találkozzon, annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a nekik szóló információk, az őket érintő lehetőségek minél szélesebb körű megismerésében. Bátorítsa őket arra, hogy tanuljanak meg élni lehetőségeikkel; tegyék életüket teljesebbé; váljon személyiségük érettebbé; találjanak megoldást a mindennapi életük során felmerülő problémáikra; csökkentsék életkorukból és élethelyzetükből adódó esetleges hátrányaikat, esélyegyenlőségük megteremtődjön.

Az ifjúságsegítésben dolgozó szakemberek munkáját támogassa, hogy a helyi kis közösségek és azok megtartó ereje erősebbé váljon, hiszen ez nem csak a fiatalok, kis közösségek, de a társadalom szélesebb rétegeire is pozitív hatással van.

 

Célunk

Az Egyesület elsődleges célja, minél több olyan saját program, esemény, projekt szervezése, ami gyerekeknek, fiataloknak szól, amik sokszínűek és színvonalasak. Továbbá más rendezvényekhez való csatlakozás társszervezés, együttműködés, részvétel formájában.

Másodlagos cél, hogy regionális, nemzeti és nemzetközi partnerségei, kapcsolatai által segítse a Vas megyében dolgozó szakembereket, a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint az ifjúságsegítésben, ifjúságügyben tevékenykedők számára érdekképviseleti tevékenységet lásson el.

A weblap a NEA-UN-16-M-1712 azonosító számú pályázat keretében készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Együttműködési Alap és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével.

kapcsolat

Vasi Ifjúságért Egyesület

Email cím
vasiifjusagertegyesulet@gmail.com